About Me

My photo
Gombak, Malaysia
"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selagi aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali." (Hud 11:88)

Monday, June 27, 2011

Tips Meningkatkan Reputasi dan Populariti


Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Persaingan dan Penilaian.

Firman Allah SWT:

"(Dia-lah) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (Al-Mulk 67: 2)

Hidup kita di dunia ini penuh dengan persaingan dan penilaian. 

Para pelajar bersaing untuk mendapatkan penilaian terbaik dalam peperiksaan. Para pekerja bersaing untuk dinilai sebagai seorang yang berdedikasi oleh majikannya.

Parti-parti politik bersaing di antara satu sama lain untuk dinilai sebagai layak memerintah kerajaan. Jejaka-jejaka bersaing bersungguh-sungguh agar dinilai paling hebat dan layak memiliki hati si gadis pujaan.  

Friday, June 24, 2011

Tugas Kita Hanyalah Berdakwah, Kemenangan itu Anugerah-Nya

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah Yang Maha Maha Pengasih, Maha Penyayang

Keperihatinan Seorang Sahabat

Diceritakan dalam Rahiq Makhtum, bahawa pada suatu hari, Khabbab bin al-Arat RA menemui Rasulullah SAW yang sedang berbantalkan kain di bawah lindungan Kaabah. 

Saat itu, umat Islam sedang menderita tekanan hebat oleh musyrikin Quraisy di Makkah. Dakwah yang dibawa Nabi SAW ditertawakan, umat Islam dicerca, dihina, malah ada yang diseksa dengan begitu dahsyat sekali. 

Abu Thalib dan Khadijah RA, dua orang pendamping setia Rasulullah SAW dalam perjuangan juga telah pergi meninggalkannya, tiada di dunia lagi. Dakwah Islam terasa suram, tidak bermaya.   

Khabbab RA mendekati Baginda SAW dan berkata: "Tidak bolehkah tuan meminta pertolongan Allah? Agar kita dimenangkan?"

Related Posts with Thumbnails